Barion Pixel

OPTITAX Számviteli Kft.

Vegyen ki több profitot

Ismerje meg a részleteket

Könyvelés vállalkozások részére

Kulcs a vállalkozás sikeréhez

OPTITAX Pénzügyi Nap

Tanulja meg vállalkozása pénzügyeit

PÉNZÜGYI SIKERSZOKÁSOK és ÉSZJÁRÁS KIALAKÍTÁSA – A MEGOLDÁS

Első lépés:

Változtassunk a gondolkodás módunkon, és fogadjuk el, hogy:

 • ha bevételünk lesz,
 • akkor azzal szemben költségek számolhatók el,
 • és az így keletkezett nyereség után adót kell fizetni!

Második lépés:

Vegyük számba a következőket:

 • a bevételünket hogyan tudjuk maximalizálni
 • mik azok a költségek, amiket a magánéletünkben is használunk, és teljes joggal elszámolhatjuk a cégünkben, mert az jár nekünk
 • hogyan tudjuk az adójogszabályok maximális betartása mellett minimalizálni a fizetendő adót

Tekintve, hogy az adórendszer bonyolult és több, mint 50 féle adó van ma Magyarországon, akkor lesz eredményes az adóoptimalizálás, ha azt nem a könyvelőtől várjuk el. Nyilván ennek az elfogadásához és megértéséhez, szükséges egyfajta vállalkozói érettség is.

De, ha nem mindenben a könyvelő tud segíteni, akkor milyen témában, kihez szükséges fordulni? Nézzük a pénzügyi szakemberek listáját, akire szüksége van a cégvezetőnek egy sikeres vállalkozás működtetéséhez:

Könyvvizsgáló:

Csak egy bizonyos árbevétel felett kötelező, azonban bármikor felkérhető és a jelentése közzé tehető. Azt vizsgálja, hogy a könyvelés szabályos-e, és az abból készült beszámoló hiteles adatokat tartalmaz-e.

Ő nem vizsgálja az adószámítások helyességét, csak azt, hogy szabályos-, és megbízható-e a könyvelése és a kimutatásai a cégnek.

Szívesebben dolgozunk olyan céggel, nagyobb eséllyel nyerhető el pályázat vagy banki hitel ott, ahol egy tiszta (melléklet nélküli) könyvvizsgálói jelentés is van. 

Controller:

A könyvelésből a cégvezetőnek érthető és hasznos kimutatásokat készít, amik rámutatnak arra, hogy hol folyik ki a pénz a cégből. Megbeszélik a vezetőkkel és közösen megvitatják a szükséges intézkedéseket.

A köztudatban Magyarországon az controller és a könyvelő feladatai nagyrészt összemosódnak. Ezzel szemben, a valóságban teljesen eltérő a munkájuk, és a szaktudásuk is (a controllerek javára).

Adótanácsadó:

Képvisel adóhatósági ügyekben és megkeresi a cég számára az adókedvezményeket, illetve az adómegtakarításokat.

Ajánlásokat tesz az adókockázat csökkentésére. Elkészíti az adóbevallásodat, vagy csak ellenőrzi azokat. Ilyenkor, a bevalláson fel lehet tüntetni, hogy „adótanácsadó által hitelesítve” van, ami tovább csökkentheti egy esetleges ellenőrzés kockázatát.

A köztudatban Magyarországon az adótanácsadó és a könyvelő feladatai nagyrészt összemosódnak. Ezzel szemben, a valóságban teljesen eltérő a munkájuk és az adójogi szaktudásuk is.

Munkajogász:

Mindenkinek, akinek van munkavállalója adódhat olyan helyzet, hogy az általános munkajogi kérdésekben segítségre lesz szüksége.

Jellemzően ilyen esetek lehetnek:

 1. munkaszerződés véleményezése, vagy elkészítése
 2. munkaügyi konfliktusok jogszerű rendezése
 3. kártérítési igények jogszerű rendezése a felek között
 4. bonyolultabb felmondási szerződések elkészítése
 5. munkaügyi perben történő képviselet

Magyarországon előszeretettel bízzák ezeket az ügyeket a könyvelőkre a vállalkozók, ezzel komoly károkat okozva saját cégüknek.

TB-ügyintéző:

Akkor kötelező a cégedben, ha: az átlagos munkavállalói létszáma tartósan eléri a 100 főt.

Ő egy magasan képzett társadalombiztosítási szakember, emiatt a felelőssége is fokozott.

A TB ügyintéző feladata a teljesség igénye nélkül:

 • táppénz (betegség, baleset, gyermekápolási) elbírálása, összeg megállapítása, számfejtése,
 • szülési szabadságok (CSED, GYED) elbírálása, összeg megállapítása, számfejtése
 • a baleset üzemiségének elbírálása, összeg megállapítása, számfejtése
 • Államkincstári ellenőrzések lebonyolítása

Bérszámfejtő:

Feladatai:

 • A bérek és egyéb juttatások számfejtése.
 • A céget terhelő adók megállapítása.
 • A béreket érintő járulékok bevallása az adóhatóság felé.

Feladata abban különbözik a TB-ügyintézőétől, hogy csak megigényli a táppénzt, szülési szabadságra járó összegeket stb., de nem kell elbírálnia, hogy jár-e az összeg, vagy hogy pontosan mekkora összeg az, ami jár.

Könyvelő:

Bármilyen meglepő, de a könyvelőnek NEM feladata:

 • cégvezetőknek kimutatások és riportok készítése
 • megkeresni a cégek számára a legoptimálisabb adófajtát, vagy adókedvezményeket
 • bérszámfejteni
 • szerződéseket írni
 • utalni
 • számlázni
 • adóhatósági ellenőrzésen képviselni a céget
 • SŐT!! még a könyvelő programba adatot rögzíteni sem.

A könyvelő feladata:

 • a programba rögzített bizonylatok ellenőrzése, hogy valóban a számviteli alapelveknek megfelelően és hiánytalanul legyenek felvíve
 • a rendező tételek rögzítése
 • a bevallások előkészítése (az adótanácsadó által meghatározott adókra) és esetleges beküldése

Ebből is látható, hogy a valóságban a könyvelőnek teljesen más a feladat, mint amit a köztudatban ma elvárnak tőle a cégvezetők.

Pénzügyes kolléga:

Bár a felsorolásban utoljára hagytam, de szeretném leszögezni, hogy óriási szerepe van a cég életében.

Igénybevétele törvényileg nem kötelező, de nagyon ajánlott, függően attól, hogy mekkora nagyságú szervezetről beszélünk.

Feladatai:

 • bejövő (szállítói) számlák érkeztetése, iktatása
 • számla-megfelelőség ellenőrzése (formai, tartalmi követelmények)
 • számlák szkennelése, másolása, lefűzése
 • számlák igazoltatása 
 • adatrögzítés (pl. számlák adatainak rögzítése könyvelő programban, vagy valamilyen ERP rendszerben)
 • dossziék vezetése, karbantartása
 • számlák átadása/továbbítása a könyvelő felé
 • utalások rögzítése (pl. banki terminálban)
 • vevői számlák kiállítása
 • egyenlegközlők készítése a nem fizető vevők felé
 • könyvvizsgálónak, könyvelőnek, adótanácsadónak szerződések, teljesítési igazolások, és egyéb dokumentumok eljuttatása
 • banki kapcsolattartás, adatközlés hitelek, pályázatok esetén
 • fontos híd a könyvelő, adótanácsadó és a vezetőség között, ugyanis sok feladatot vesz le a vezetőség válláról, azzal, hogy a könyvelés munkáját segíti

Összegezve

Kérdésként merülhet fel, hogy megéri-e ennyi féle pénzügyi szakembert foglalkoztatni?

A válaszom egyrészt az, hogy igen, másrészt pedig az, hogy nem szükséges minden vállalkozásban egyszerre az összes szakember megbízása.

Kisebb cégek esetén, az adótanácsadót például elegendő évente 1-2 alkalommal felkeresni.  Vagy biztosan nem lesz szükség TB-ügyintézőre. A controllerel is, egy egyszeri megbízás keretében ki lehet alakítani azt a kimutatási sémát, amire a cégvezetőnek szükséges lesz. Valószínűleg   a munkajogászt is ritkábban keresi fel az a cégvezető, akinek egy kisebb szervezete van.

Miért fontos, hogy mindenben a megfelelő szakemberhez forduljunk?

Egy egyszerű és hétköznapi példával élve, ha otthon elromlik a villany, akkor egyértelmű, hogy nem burkolót hívunk.

Az említett pénzügyi feladatok, mind végzettséghez kötöttek, melyek több éves képzések. És bár sok az átfedés a tantárgyakban, mert az adótanácsadó, a könyvelő, a pénzügyes, a bérszámfejtő, a munkajogász, a TB ügyintéző is tanulnak adózást, de teljesen más mélységben.